Slovník pojmov z energetiky

Diagram spotreby elektrickej energie

Údaje o spotrebe elektrickej energie odberného miesta. Spotreba elektrickej energie sa zaznamenáva v 15-minútových intervaloch. Tieto údaje poskytuje odberateľom na požiadanie dodávateľ elektriny. V niektorých prípadoch majú odberatelia prístup k diagramu spotreby elektrickej energie online na webovej stránke svojho dodávateľa energie.