Slovník pojmov z energetiky

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Leo vitae sit integer arcu pellentesque. Nisl metus sit sem ullamcorper nunc. Vestibulum faucibus at lacinia praesent viverra eu auctor ornare.

Hlavné rozpojovacie miesto

Skrátene HRM, je zariadenie určené na rýchle oddelenie elektrického prúdu od distribučnej sústavy. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečiť bezpečnú údržbu, opravy alebo výmenu elektrických zariadení. HRM je dôležitou súčasťou sieťovej ochrany vo fotovoltických systémoch, kde odpája výrobnú časť zdroja od distribučnej sústavy v prípade poruchy či problémov, ktoré by mohli ohroziť stabilitu siete.